Adategyeztetés

Adategyeztetés

Mint már korábban is értesítettük Önöket és a weboldalunkon is megtalálható a tájékoztatás a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzésére és megakadályozására vonatkozó szabályoknak történő megfelelés céljából társaságunk ismételt ügyfél-átvilágítást végez ügyfeleinél, melynek törvényben módosított új határideje 2019. október 31.

A Magyar Bankszövetség 2019.06.17-i sajtóközleményében felhívja a figyelmet arra, hogy vállalati ügyfelek esetében a kötelezettség minden ügyfelet érint, tekintet nélkül arra, hogy mikor nyitották a számlájukat.

„Minden vállalkozásnak, így azoknak is, amelyek az elmúlt években már tettek tényleges tulajdonosi nyilatkozatot, most újabb és részletesebb adatokat kell megadniuk (pl.: tulajdoni arányokat és minőséget), valamint a tulajdonosok, vállalatirányítók kiemelt közszereplői státuszáról is nyilatkozniuk kell.”

A fentiekre tekintettel kérjük, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvénynek történő megfelelés érdekében haladéktalanul de legkésőbb 2019. október 31-ig szíveskedjen rendelkezésünkre bocsátani az alábbi dokumentumokat a bankhoz bejelentett e-mail címről a következő címre: ugyfelatvilagitas@virpay.eu .

Magyar magánszemélyek esetén:

 • Személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolvány nem hitelesített másolata
 • Lakcímkártya csak a lakcímet igazoló oldalának nem hitelesített másolata
 • Tényleges tulajdonosi nyilatkozat kitöltött, aláírt beszkennelt másolata
 • Kiemelt közszereplői nyilatkozat kitöltött, aláírt beszkennelt másolata

Külföldi magánszemélyek esetén:

 • külföldi állampolgár esetén úti okmányt vagy személyazonosító igazolványt, feltéve, hogy az magyarországi tartózkodásra jogosít, tartózkodási jogot igazoló okmányt vagy tartózkodásra jogosító okmány nem hitelesített másolata
 • Lakcímkártya csak a lakcímet igazoló oldalának nem hitelesített másolata
 • Tényleges tulajdonosi nyilatkozat kitöltött, aláírt, beszkennelt másolata
 • Kiemelt közszereplői nyilatkozat kitöltött, aláírt, beszkennelt másolata

Jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén:

 • A nevében vagy megbízása alapján eljárni jogosult természetes személy személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványának és lakcímkártyájának – külföldi állampolgár esetén úti okmányának vagy személyazonosító igazolványának - nem hitelesített másolata, feltéve, hogy az magyarországi tartózkodásra jogosít, tartózkodási jogot igazoló okmányt vagy tartózkodásra jogosító okmány
 • harminc napnál nem régebbi okiratok nem hitelesített másolata:

  • a belföldi gazdálkodó szervezetet a cégbíróság bejegyezte, vagy a gazdálkodó szervezet a bejegyzési kérelmét benyújtotta,
  • egyéni vállalkozó esetében azt, hogy az egyéni vállalkozói igazolvány kiadása vagy a nyilvántartásba vételről szóló igazolás kiállítása megtörtént,
  • belföldi jogi személy esetén, ha annak létrejöttéhez hatósági vagy bírósági nyilvántartásba vétel szükséges, a nyilvántartásba vétel megtörtént,
  • külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén azt, hogy a saját országának joga szerinti bejegyzése vagy nyilvántartásba vétele megtörtént;
 • Tényleges tulajdonosi nyilatkozat kitöltött, aláírt, beszkennelt másolata
 • Kiemelt közszereplői nyilatkozat kitöltött, aláírt, beszkennelt másolata

Amennyiben a beérkező dokumentumokban a társaságunknál nyilvántartott adatokhoz képest nincs változás, Önnek további teendője nincs.

Nyilvántartott adataiban időközben bekövetkező változás esetén viszont személyes adategyeztetésre, vagy a változást tartalmazó okmánymásolatainak hitelesített benyújtása szükséges postai úton. Erről az e-mailben megküldött dokumentumok alapján kollégáink értesítik Önöket.

A szükséges hitelesített okmánymásolatokat a következő címre kell elküldeni:

Cím: 9200 Mosonmagyaróvár, Szent István király út 49.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben a fenti határidőn belül elmulasztja megküldeni részünkre a kért nyilatkozatokat, úgy nem tudjuk banki megbízásait teljesíteni az adategyeztetés megvalósulásáig.

Előre is köszönjük együttműködésüket! 

Virpay Kft.